16 дек 2018

Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым

Фуад Аббасов
24:21
6 КОММЕНТАРИЕВ
Gashgay Garabagli
Gashgay Garabagli
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ ВАМ ДОРОГОЕ НАШИ! АЗЕРЧАЙ ЭТО СУПЕР.
Видади Мамедов
Видади Мамедов
Гардаш Аллах бу гардашымыз горусун бу нече иллерде Рассия маштабында йек огулду ки Россияанын ичтимайи телевизиясында Бизим душменлернен узбе уз гелиб ве оз созунде дейир Азиз хем йерлилерим гелин Беле гардашымыз Фуад Кими огул этрафында Бир юмрук олуб бирлэшэйик Оз Азербайчанымызын манефейине фикиримизи юнелтейик Мен чох шадам ки Россия маштабында бизим миллетимиз. оз миллэтинин хэйрине чалышыр.
Видади Мамедов
Видади Мамедов
Гардаш Беле пис менада олмасын Бизим бу Фуад гардашымыз ЯАзербайчанымызын хансы гушесиннендир халал ды Беле огула
Курбанов Мехти
Курбанов Мехти
Фуад биз санинлайик
К Дж
К Дж
САЛАМЛАР ОЛСУН ХАМЫЙА,ДЕЙИРИК ЕЛЯМИРИК ,ДОГРУДАНДА ЧОХДАН ЛАЗЫМДЫР БИРЛЯШМЯК ,ХАРДА БИРЛИК ОРАДА ДИРЛИК ,ЙОХСА ЕЛЯ ДАНЫШЫРЫГ ЕРМЯНИЛЯР ОНУ ЕЛЯДИ,БУНУ ЕЛЯДИ ,ХЯРНЯСЯ БИРЛЯШИБ ИШ ГЁРМЯК ЛАЗЫМДЫ ,АШИ НЕЙНИЙИРСИЗ ХАНСЫ КЮШЯДЯНДИ, АЗЕРИДИ БУ БЯСДИ ИРЯЛИ БИРЛЯШИН АЛЛАХ КЁМЯЙИНИЗ ОЛСУН
Лала Абдуллаева
Лала Абдуллаева
Саг олсун Фуад Аллах она ,узун омур,чан саглыгы версин))) о НТВ. Каналында душменлеримизле мубаризе апарыр.ветенимизи лайигинче мудафие едир .Аллах ону горусун Амин)))

Раскадровка

Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым
Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым Видео: Традиционный прямой эфир с юристом Эльманом Пашаевым